PlaCell AB

PlaCell ab är ett legotillverkande formsprutningsföretag som har ca 40-talet anställda och omsätter ca 80 milj. PlaCell ab har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar.
PlaCell ab har personal med erfarenhet, kompetens och engagemang. Dessa långsiktiga satsningar syftar till att åstadkomma en över tiden god och uthållig relation med kunder och leverantörer.