Mintec Paper AB

Mintec Paper är konverteringspartner åt framgångsrika företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund. Bolaget erbjuder ett brett konverteringssortiment från en modern och flexibel maskinpark som även inkluderar en certifierad anläggning för produkter med särskilda hygienkrav. Mintec Papers affärsområden är (i) smrullning/skärning/trissning (ii) arkning, (iii) vikmaskin och bolaget arbetar med både försäljning av färdigkonverterade produkter samt om kunden så önskar legokonvertering. bolaget enskilt största produktområde är golvtäckning där bolaget har ett av marknadens största utbud.

IBEL Groups innehav i mintec Paper är 100 % av antalet aktier och röster.

Läs mer på www.mintecpaper.se