Liljedal Communication

Liljedal Communications affärsidé är att tillgodose kundernas behov av kvalificerad, resultatorienterad och effektiv marknadsföring och kommunikation. Liljedals är en fullservicebyrå. Det innebär att de arbetar med nationella och internationella kampanjer, varumärkesanalyser, varumärkesutveckling, medieanalyser, relationsskapande insatser, marknadsundersökningar, events, mässor, webb och andra onlinemedier, PR-aktiviteter samt designuppdrag.

Ambitionen är att tillhöra eliten av Sveriges reklambyråer. Detta märks på uppdragsgivarnas namnkunnighet, uppdragens karaktär, resultaten av de genomförda uppdragen, långsiktiga kundrelationer och den dagliga dynamiken. Den avsiktliga variationen mellan uppdragsgivarna och deras uppdrag – konsumtionsvaror, business-to-business och tjänster – ger inspiration, kunskap och utveckling. Med resultatinriktade metoder fokuserar Liljedal Communication på att nå avläsbara och tydliga kvantitativa och kvalitativa mål.

IBEL Groups innehav i Liljedals är 91 % av antalet aktier och röster.

Läs mer på www.liljedals.se