Arenahuset

Arenahuset är en modern kontorsfastighet i centrala Örebro som huvudsakligen erbjuder kontorshotell för små och medelstora företag. Fastigheten ligger på Eyrafältet och i direkt anslutning till Örebro hockey- och fotbollsarena samt med närhet till idrott och rekreationsanläggningar. Fastigheten attraherar hyresgäster som befinner sig i ett tillväxtskede och som ställer höga krav på en representativ och affärsskapande miljö, funktionalitet, närhet till andra företagare och goda parkeringsmöjligheter.