Portföljbolag

 • Liljedal Communication

  Liljedal Communications affärsidé är att tillgodose kundernas behov av kvalificerad, resultatorienterad och effektiv marknadsföring och kommunikation. Liljedals är en fullservicebyrå. Det innebär att de arbetar med nationella och internationella kampanjer, varumärkesanalyser, varumärkesutveckling, medieanalyser, relationsskapande insatser, marknadsundersökningar, events, mässor, webb och andra onlinemedier, PR-aktiviteter samt designuppdrag.  

 • Mintec Paper AB

  Mintec Paper är konverteringspartner åt framgångsrika företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund. Bolaget erbjuder ett brett konverteringssortiment från en modern och flexibel maskinpark som även inkluderar en certifierad anläggning för produkter med särskilda hygienkrav.  

 • Arenahuset

  Arenahuset är en modern kontorsfastighet i centrala Örebro som huvudsakligen erbjuder kontorshotell för små och medelstora företag. Fastigheten ligger på Eyrafältet och i direkt anslutning till Örebro hockey- och fotbollsarena samt med närhet till idrott och rekreationsanläggningar. Fastigheten attraherar hyresgäster som befinner sig i ett tillväxtskede och som ställer höga krav på en representativ och affärsskapande miljö, funktionalitet, närhet till andra företagare och goda parkeringsmöjligheter.

 • PlaCell AB

  PlaCell ab är ett legotillverkande formsprutningsföretag som har ca 40-talet anställda och omsätter ca 80 milj. PlaCell ab har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar.
  PlaCell ab har personal med erfarenhet, kompetens och engagemang. Dessa långsiktiga satsningar syftar till att åstadkomma en över tiden god och uthållig relation med kunder och leverantörer.