Om IBEL Group

IBEL Group tillhandahåller ägarrepresentation till svenska och utländska investerare. Ägarrepresentationen tar sin form i huvudsakliga delar, finansieringstjänster, transaktionstjänster och affärsutvecklingstjänster (läs mer under fliken Våra tjänster).

Företrädare för IBEL Group har lång erfarenhet från ledningspositioner i svenska medelstora och stora bolag samt bolagstransaktioner, operativ och strategisk affärsutveckling. Företrädare för IBEL Group är också delägare och innehar flertalet styrelseengagemang i såväl koncerninterna som externa bolag.