Investerare

IBEL Groups investerarkrets härrör huvudsakligen från Mellanöstern men även svenskt investeringskapital är vanligt förekommande. Att vara investerare till IBEL Group ska vara flexibelt varför vi erbjuder investeringsmöjligheter såväl aggregerat på holdingbolagsnivå som riktade investeringar direkt i portföljinnehaven.

Vi har ambitionen att hålla ett mindre antal investerare bakom varje investering för att kunna fokusera på en hög servicenivå med skräddarsydd och kvalitativ ägarrepresentation. Hur många investerare som bäst lämpar sig beror bland annat på investeringsobjektets kapitalbehov, finansieringsmöjligheter och investeringsintensiteten bakom varje enskild investerare.

IBEL Group företräder investeringsbolag och privatinvesterare.